משכנתא

משכנתא

קבל הצעת מחיר:

משכנתא - קבלת והחזר

עד שהחזר החוב על משכנתא מסתיים למעשה משועבדת הדירה לבנק ובמידה של חדלות פרעון היא הופכת לרכושו של הבנק. משכנתא כך היא דרך בכלל לא רעה לממן רכישה, ובמקרים רבים היא למעשה הדרך היחידה שבה אנשים מן היישוב שאינם עשירים מאוד יכולים בכלל להגיע למצב שבו הם בעלי רכוש משל עצמם וגרים בבית שהוא בבעלותם, לפחות במידה מסוימת עד אשר ישלימו את התשלומים של אותה משכנתא שלקחו על עצמם. המאמר שלהלן יעסוק בנושא של משכנתא משני היבטים עיקריים שינסו להשלים זה את זה בעיקר מבחינת זמנים אך לא רק. חלקו הראשון של המאמר יעסוק בנושא של קבלת משכנתא ואילו חלקו השני של המאמר יוקדש לנושא של החזר משכנתא והדרכים השונות לעשות זאת.

קבלת משכנתא

משכנתא היא הלוואה הניתנת לרוכשי בתים במידה והם יכולים לעמוד בכמה תנאי סף ראשוניים שאותם דורשים הבנקים או הגורמים שמעניקים משכנתא. כל מי שרוצה לקבל משכנתא צריך להראות כי יש לו לפחות חלק מהסכום הדרוש לשם רכישת הנכס, על פי רוב כשליש מהערך שלו. הדרישה השנייה היא כמובן להראות יכולת להחזיר בבוא הימים את הסכום של אותה משכנתא כמו למשל הכנסה קבועה. לבסוף צריך האדם הלוקח על עצמו משכנתא להביא ערבים שיערבו לכך שהוא ישיב את הכסף לבנק ויקחו על עצמם את החוב במידה והאדם שלקח משכנתא אינו מסוגל להחזיק לבנק את סכום ההלוואה בתנאים שניתנו.

החזר של משכנתא

משכנתא היא כמובן הלוואה שצריך ברבות הימים להחזיר. התשלומים של החזר משכנתא הם על פי רוב פרוסים על פני שנים רבות שכן מדובר בסכומים גדולים מאוד שקשה לגייס במהרה ולכן מלכתחילה נלקחה משכנתא. את ההחזרים של משכנתא אנו מחזירים בצירוף ריבית נקובה עליהם ותשלומים נוספים שונים שאותם הבנק דורש לפני שאנו חותמים איתו על הסכם של משכנתא. עד אשר יושלמו התשלומים עליהם סוכם במעמד של לקיחת משכנתא, ועד אשר לא שולם מלוא החוב בתוספת הריבית הנקובה עליו אין למעשה הבית שלנו לגמרי שלנו שכן הוא משועבד לבנק שיקבל אותו במקרה ואנו לא נוכל לעמוד בתשלומי של החזר משכנתא ונאלץ לפנות את הנכס שקנינו ולמסור אותו לידי הבנק.

כל הזכויות שמורות לפורטל משכנתא