שעון עולמיהאתר הישראלי הרישמי לקבלת השעה העדכנית
בערים מסביב לעולם

הלבנת שיניים

מרפאת הלבנת שיניים

הלבנת שיניים היא אופציה שיותר ויותר אנשים מוצאים כראויה בעבורם מאז החל השירות של הלבנת שיניים להפוך למשהו נפוץ בחברה. ניתן במידה רבה של צדק לטעון כי עצם העובדה שאנשים מוצאים את האפשרות של הלבנת שיניים כראויה ונחוצה בעבורם
היא מה שגרמה לשירות של הלבנת שיניים להיות כל כך נפוץ בימינו ולהגדיל כל העת את היצע השירותים וכמות הביקושים שלו. הלבנת שיניים משמשת אנשים בכדי לשפר את המראה החיצוני שלהם ואת התחושה העצמית והדימוי שלהם. נדמה כי הקשר המשולש בין תחושה עצמית, מראה חיצוני והכסף שיכול
להיות מוכוון לשם תיווך של היחס בין שני האלמנטים הללו מתגלמים יפה בתופעה של הלבנת שיניים. לאדם ראשית דרוש ממון מיותר אותו הוא יכול להפנות לנושא של הלבנת שיניים, ממון זה כבר אינו מיותר ברגע שהאדם תופס את האפשרות של הלבנת שיניים כמשהו שהוא באמת צריך ורוצה, ואז ההון אכן יכול לעבור לשם תשלום על הלבנת שיניים.
הצורך של האדם באפשרות של הלבנת שיניים מתקשר גם כמובן לנושא של הדימוי העצמי שלו והדרך שבה החברה תופסת אותו מבחינה חיצונית שנעשתה מאוד מאוד חשובה להרבה אנשים בימינו. הצורך להפנות משאבים לכיוון של הלבנת שיניים מעיד כמובן על האפשרות לעשות כן, אך דומה כי האפשרות הזו הבא לידי ביטוי בצבירה של יכולות כספיות באה על חשבון משהו בנפש האדם, משהו שהוא לעד מנסה להשיב לעצמו דרך הפניית אותו הון לאמצעים שיעזרו לו להרגיש יותר טוב על עצמו כמו הלבנת שיניים.

הלבנת שיניים ודימוי עצמי

הלבנת שיניים משפיע על הדרך שבה אדם תופס את עצמו. אדם שעובר הלבנת שיניים למעשה מביט בשתי מראות בתוצאות של אותה הלבנת שיניים. ראשית הלבנת שיניים ניכרת לפני כאשר הוא מביט בעצמו בראי ממשי ותוהה כיצד הוא נראה. הפעם השנייה שבה ניבטת הלבנת שיניים אל האדם מתוך ראי היא כמובן בראי שמציבה לו החברה שמגיבה על המראה החיצוני שלו לאחר שעבר הלבנת שיניים ושיפר לא רק את החיוך שלו עצמו אלא את עצם האפשרות שלו לחייך מתוך ביטחון ותחושת נוחות וגאווה.

הלבנת שיניים ודימוי חיצוני

הלבנת שיניים משפיע כמובן על הדרך שבה נתפס האדם על ידי החברה הסובבת אותו. הלבנת שיניים מעניקה מראה בריא יותר ומצודד יותר לאדם שעבר הלבנת שיניים ובכך מעלה את קרנו ואת המניות שלו בחברה המקדישה חשיבות רבה גם ליופי וגם לבריאות שלעיתים קרובות מתקשרים זה בזה בכל מה שנוגע למראה החיצוני של האדם. הלבנת שיניים היא כלי בעבור הרבה אנשים לשדרג את המראה החיצוני שלהם מתוך תקווה כי שדרוג זה שמושג דרך הלבנת שיניים גם ישפר את הדרך שבה הסביבה רואה אותם ומגיבה אליהם. זוהי כמובן המראה השנייה בה מביט האדם על הלבנת שיניים שעבר.

מאמר נוסף על הלבנה
שעון | מזג אוויר בעולם | קידומות | הלבנת שיניים | הלבנת שיניים | משכנתא | מסחר במט"ח
קישורים | צור קשר | הוסף למועדפים | פיתוח ותחזוקה
כל הזכויות שמורות לאתר שעון עולמי ולחברת Online Media Holdings